Mobiiliresto OÜ teenuse kasutustingimused

 

Mobiiliresto OÜ pakub toidu valmistamise ja kullerteenuse teenust Foodvibe’i nimelise mobiilirakenduse vahendusel. Foodvibe rakenduse kaudu teenust kasutades nõustute kõigi käesolevate kasutustingimustega. (edaspidi “Kasutustingimused”)

1. Mõisted

 

“Tennuse pakkuja ” all mõistetakse juriidilist isikut Mobiiliresto OÜ, reg.kood: 16248156, Katusepapi 11, Tallinn 11412, e-mail: mobiiliresto@gmail.com.

 

“Klient” on era- või juriidiline isik, kes soovib Teenust tellida.

 

“Teenuse” all mõeldakse Foodvibe’i rakenduse kaudu Kliendi poolt tellitud toiduvalmistamise ja kohaleveo teenust.

 

“Foodvibe” on mobiilirakendus kliendi telefonis Teenuse pakkujalt Teenuse tellimiseks.

 

“Tellimus” on mobiilirakenduse Foodvibe’i kaudu esitatud informatsioon kohaleveo teenuse ja toidu tellimiseks.

 

“Ostuleping” on leping Tellimuse põhjal Teenuse pakkujalt Teenuse ostmiseks.

 

2. Teenuse kirjeldus

 

2.1 Foodvibe mobiilirakenduse vahendusel esitab Klient Teenuse pakkujale toiduvalmistamise Tellimuse ja Teenusepakkuja valmistab ja saadab toidu Kliendi osutatud aadressile teenuse osutamise piirkonnas.

 

2.2 Kui Kliendi asukoha aadress jääb väljapoole Teenuse osutaja poolt määratud Teenuse osutamise piirkonda, siis on Teenuse osutajal õigus Teenuse osutamisest loobuda ja sellisel juhul Kliendilt tasu ei võeta.

 

2.3 Teenuse osutaja pakub teavet Foodvibe’i rakenduses menüü ja toidu hindade kohta ja kohaletoimetamise hinnangulise aja ja tasu kohta.

 

2.4 Teenuse pakkujal on õigus kehtestada hindu omal äranägemisel nii toidule kui ka kohaleveoteenusele, esitades need hinnad Foodvibe’i mobiilirakenduses.

 

2.5 Kui Klient on Foodvibe’i mobiilirakenduses välja valinud toidud, mida ta soovib osta ja lisanud need ostukorvi, siis sellega loetakse tellimus vormistatuks.

 

2.6 Kui klient on tellimuse eest Foodvibe’i mobiilirakenduse kaudu ka tasunud, siis loetakse Ostuleping sõlmituks ja seda enam tagasi võtta ei saa. Klient peab enne tasumist veenduma, et Tellimusse on lisatud just need toidud ja kogused, mida Klient soovib tellida.

 

3. Kasutajakonto

 

3.1 Teenuse kasutamiseks peab Klient looma Foodvibe’i keskkonnas omale kasutajakonto vastavalt Teenuse osutaja poolt kehtestatud registreerimisjuhistele.

 

3.2 Kasutajakonto loomiseks tuleb sisestada oma mobiiltelefoni number, nimi, aadress ja e-posti aadress ning vähemalt üks kehtiv makseviis.

 

3.3 Klient vastutab oma kasutajakontol olevate andmete õigsuse ja ajakohasuse eest. Isikuandmete kasutamine on sätestatud Privaatsuspõhimõtetes.

 

3.4 Klient peab ise tagama, et tema kasutajakonto andmed ei satuks kolmandate isikute kätte. Klient vastutab ise tema kontol toimuva eest.

 

3.5 Kliendi poolt esitatud maksevahendi, deebet- või krediitkaardi andmeid Teenuse osutaja ei säilita. Neid andmeid haldab ja säilitab makseplatvormi pakkuja, kelle teenust Teenuse pakkuja kasutab.

 

3.6 Kui Klient on sõlminud Ostulepingu, lahutatakse Tellimuse summa kliendi poolt lisatud maksevahendilt maha.

 

4. Tellimuse kohaletoimetamine

 

4.1 Teenuse osutaja tarnib Tellimuse aadressile, mille Klient on sisestanud Foodvibe’i rakenduses Ostulepingu sõlmimise hetkel.

 

4.2 Klient peab olema Tellimuse üleandmiseks Teenuse osutajale kättesaadav telefoni teel, mille Klient on märkinud oma kontaktnumbriks kasutajakonto loomisel. Kui Teenuse osutaja ei saa ühendust Kliendiga ja see on vajalik toidu üleandmiseks Kliendi poolt osutatud aadressil, siis on Teenuse osutajal õigus Ostuleping lugeda kehtetuks ja nõuda Ostulepingu eest Kliendilt Ostulepingu kogu maksumust.

 

4.3 Teenuse osutamise aeg Ostulepingu sõlmimise hetkel on hinnanguline. Teenuse osutaja teeb endast kõik oleneva, et toit jõuaks Kliendini maksimaalselt lühikese aja jooksul, kuid ei garanteeri hinnangulise kohaletoimetamise aja täitmist, kuna see võib sõltuda välistest asjaoludest nagu liiklusummikud või ilmastikutingimused.

 

5. Lepingu kehtivus ja lõpetamine

 

5.1 Kasutustingimustes sätestatud Teenuse kasutamise tingimused kehtivad kuni Klient kasutab Teenust.

 

5.2 Kliendil on igal ajal õigus Teenuse kasutamisest loobuda ja Teenuse osutajal on igal ajal õigus Teenuse pakkumisest loobuda.

 

6. Kaebuste esitamine

 

Kui Kliendil esineb kaebusi Teenuse kohta, siis on Kliendil võimalus pretensioon esitada e-posti aadressile mobiiliresto@gmail.com, tuues välja kaebuse sisu ja asjaolud. Teenuse osutaja teeb omalt poolt kõik võimaliku, et nimetatud asjaolud välja selgitada ja leida kõiki osapooli rahuldav lahendus.

 

7. Kasutustingimuste muudatused

 

Teenuse osutajal on õigus igal ajal kasutustingimusi muuta, andes sellest Kliendile teada Foodvibe’i mobiilirakenduse kaudu.

 

Kehtiv alates 01.07.2021

 

Privaatsuspõhimõtted

 

Mobiiliresto OÜ, reg.kood: 16248156, Katusepapi 11, Tallinn 11412, email: mobiiliresto@gmail.com käitleb Foodvibe’i rakenduse kaudu klientide sisestatud isikuandmeid.

 

“Kliendiks” loetakse kõiki kasutajaid, kes on omale loonud Foodvibe’i mobiilirakenduses kasutajakonto.

 

Kliendi isikuandmete töötlejaks on Mobiiliresto OÜ.

 

Mobiililresto OÜ kogub teenuse osutamiseks kasutaja-andmeid ja teenuse osutamise arvandmeid optimaalseima teenuse osutamiseks.

 

Mobiiliresto OÜ kogub järgmisi isikuandmeid teenuse osutamiseks:

  • Isiku nimi

  • Isiku e-posti aadress

  • Isiku telefoninumber

  • Toidu kohaletoimetamise aadress

 

Maksevahendi andmeid nagu kaardi number, aegumiskuupäev ja turvakood Mobiiliresto OÜ ei säilita, kuna need andmed säilivad makselahenduse teenusplatvormi pakkuja juures.

 

Lisaks kogub, säilitab ja analüüsib Mobiiliresto teenuse kasutamisega tekkinud andmeid nagu enamtarbitud toidud, keskmise arve suurus, kohaletoimetamise keskmine aeg jne.

 

Lisaks kogub Mobiiliresto OÜ andmeid Kliendi poolt kasutatava seadme kohta nagu näiteks operatsioonisüsteem, millist veebilehitsejat klient kasutab, seadme asukoht jms.

 

Isikuandmete töötlemise eesmärgid

 

Isikuandmete säilitamise ja töötlemise eesmärgiks on Kliendile Teenuse pakkumine.

 

Isikuandmeid kasutatakse ka Mobiiliresto OÜ turunduseesmärkide täitmiseks, et teavitada Klienti sooduspakkumistest ja uuendustest Teenustes.

 

Isikuandmeid kasutatakse ka Klientidelt tagasiside saamiseks Teenuse kvaliteedi kohta.

 

Mobiiliresto OÜ kogutud isikuandmeid kolmandatele isikutele ei väljasta, v.a. seaduses nõutud juhtudel.

 

Isikuandmete kustutamine

 

Konto loomisega Mobiiliresto OÜ kätte sattunud isikuandmeid säilitatakse 6 (kuus) kuud peale konto kustutamist. Peale seda Mobiiliresto OÜ kustutab oma andmebaasist kõik Kliendiga seotud andmed. See on vajalik tekkida võivate erimeelsuste hilisemaks lahendamiseks.

 

Turundus

 

Mobiililresto OÜ-l on õigus Kliendile saata mobiiltelefoni push-sõnumeid, kui Klient ei ole ise avaldanud soovi selliseid sõnumeid mitte saada.

 

Andmete turvalisus

 

Andmeid säilitatakse Google poolt pakutavas andmebaasirakenduses ja andmed on kaitstud sama standardi alusel, kui seda teeb Google ise oma andmete turvamiseks. Mobiiliresto OÜ teeb enda poolt kõik mõistliku, et ligipääs andmetele organisatsioonisiseselt oleks registreeritud ja kontrollitud.